وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0937 - - - 9397 1401/4/23 21:19 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0939 - - - 9100 1401/4/23 00:45 راضی رفتار خوب فروشنده
0939 - - - 9100
0912 - - - 4126 1401/4/16 22:54 ناراضی سایر موارد shadmehr_hamrah
0912 - - - 3322
0937 - - - 5171 1401/4/11 17:53 راضی سایر موارد
0912 - - - 0000
0913 - - - 6724 1401/4/6 19:40 راضی سایر موارد
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
پشتیبانی مناسب

0912 - - - 8410
0920 - - - 9395 1401/4/6 10:23 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 5515
0910 - - - 3531 1401/4/5 00:15 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده

0911 - - - 0000
0913 - - - 3499 1401/4/3 01:52 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
0919 - - - 6612
0919 - - - 9703 1401/3/28 00:11 کاملا راضی سایر موارد
0936 - - - 2222
0912 - - - 2789 1401/3/24 09:55 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 5515
0912 - - - 7006 1401/3/24 01:59 کاملا راضی وقت شناسی در تحویل
0912 - - - 5515
0913 - - - 0322 1401/3/18 12:45 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 0912
0912 - - - 6667 1401/3/16 22:02 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 1741
0911 - - - 2972 1401/3/8 23:50 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0939 - - - 9851 1401/3/4 22:43 کاملا ناراضی سایر موارد
0935 - - - 5040
صفحه قبل  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  صفحه بعد