خرید سیم کارت اقساطی ! دریافت شرایط اقساط

خرید سیم کارت مشابه خط خودتان

لیست سیم کارت های همزاد
لیست سیم کارت های همزاد
سیم کارت همزاد

سیم کارت همزاد به آن دسته از سیم کارت هایی گفته می شود که هفت رقم بعد از پیش شماره های آن یکسان باشند . سیم کارت همزاد می تواند شامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه باشد بنابراین الزامی وجود ندارد تمامی سیم کارت های همزاد ، حتما برای یک اپراتور باشند .

به عنوان مثال شماره های پشتیبانی سایت جزء سیم کارت های همزاد محسوب شده و از سه اپراتور داخلی کشور هستند . شماره ی 09121959247 مربوط به اپراتور همراه اول ، شماره ی 09021959247 مربوط به اپراتور ایرانسل و در پایان شماره ی 09201959247 مربوط به اپراتور رایتل هستند . همانطور که در مثال بالا مشخص است ، هفت رقم بعد از پیش شماره در سیم کارت های همزاد ، دقیقا همانند یکدیگرند .

مشخصات درخواست کننده
لیست شماره های درخواستی
0912 4 000626
سیمکارت دائمی
صفر
4 روز و9 ساعت قبل
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0991 4 000626
سیمکارت اعتباری
صفر
4 روز و9 ساعت قبل
۷۹۰,۰۰۰ تومان
0912 1 001143
سیمکارت دائمی
در حد صفر
1 ساعت و33 دقیقه قبل
۲۴۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001143
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001167
سیمکارت دائمی
کارکرده
9 روز و12 ساعت قبل
۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001167
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001258
سیمکارت دائمی
در حد صفر
1 ساعت و33 دقیقه قبل
۲۰۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001258
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001282
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001282
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001284
سیمکارت دائمی
کارکرده
1 ساعت و32 دقیقه قبل
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001284
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001292
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001292
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0937 1 001356
سیمکارت دائمی
صفر
2 ساعت و33 دقیقه قبل
۳۲۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001356
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001452
سیمکارت دائمی
کارکرده
4 روز و23 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001452
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001497
سیمکارت دائمی
کارکرده
3 روز و17 ساعت قبل
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001497
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0938 5 002500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0939 5 002500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003420
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0992 8 003420
سیمکارت اعتباری
صفر
4 روز و9 ساعت قبل
۲۲۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 1 004626
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 1 004626
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0902 5 005009
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0937 5 005009
سیمکارت دائمی
صفر
4 دقیقه قبل
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0911 2 005191
سیمکارت دائمی
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0921 2 005191
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0901 6 005600
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0933 6 005600
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005691
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005691
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005692
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005692
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005693
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005693
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
۱۹۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005747
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005747
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005759
سیمکارت دائمی
صفر
4 دقیقه قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 5 005759
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005853
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و59 دقیقه قبل
۵۷۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005853
سیمکارت دائمی
صفر
4 دقیقه قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0914 2 005949
سیمکارت اعتباری
صفر
12 دقیقه قبل
۶۲۰,۰۰۰ تومان
0921 2 005949
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0902 5 006500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0903 5 006500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0930 5 006500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0901 5 007500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0902 5 007500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0930 1 007967
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0991 1 007967
سیمکارت اعتباری
صفر
44 دقیقه قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0903 5 008067
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 008067
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0903 5 008069
سیمکارت اعتباری
صفر
4 دقیقه قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 008069
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و19 دقیقه قبل
بالاترین پیشنهاد
0933 5 008500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0936 5 008500
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0912 8 008624
سیمکارت دائمی
کارکرده
3 روز و17 ساعت قبل
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 008624
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0933 9 009004
سیمکارت دائمی
صفر
4 دقیقه قبل
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0936 9 009004
سیمکارت دائمی
صفر
4 دقیقه قبل
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0912 1 010467
سیمکارت دائمی
کارکرده
4 ساعت قبل
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0991 1 010467
سیمکارت دائمی
صفر
4 دقیقه قبل
۸۰۰,۰۰۰ تومان
0936 4 030135
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030135
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۸۰,۰۰۰ تومان
0936 4 030296
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030296
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0936 4 030349
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030349
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۳۵,۰۰۰ تومان
0936 4 030389
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030389
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0936 4 030459
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030459
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0903 4 030471
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0992 4 030471
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0903 4 030476
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0992 4 030476
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0936 4 030478
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030478
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0939 4 030486
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و22 ساعت قبل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030486
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0903 4 030497
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0992 4 030497
سیمکارت اعتباری
صفر
49 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد 114 نظر ثبت شده است
امتیاز کلی 4.3
78
15
8
4
9
شما چه امتیازی به "لیست همزاد" می دهید؟