ثبت نام ورود

خرید سیم کارت مشابه خط خودتان

لیست سیم کارت های همزاد
لیست سیم کارت های همزاد
سیم کارت همزاد

سیم کارت همزاد به آن دسته از سیم کارت هایی گفته می شود که هفت رقم بعد از پیش شماره های آن یکسان باشند . سیم کارت همزاد می تواند شامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه باشد بنابراین الزامی وجود ندارد تمامی سیم کارت های همزاد ، حتما برای یک اپراتور باشند .

به عنوان مثال شماره های پشتیبانی سایت جزء سیم کارت های همزاد محسوب شده و از سه اپراتور داخلی کشور هستند . شماره ی 09121959247 مربوط به اپراتور همراه اول ، شماره ی 09021959247 مربوط به اپراتور ایرانسل و در پایان شماره ی 09201959247 مربوط به اپراتور رایتل هستند . همانطور که در مثال بالا مشخص است ، هفت رقم بعد از پیش شماره در سیم کارت های همزاد ، دقیقا همانند یکدیگرند .

برای خرید سیم کارت مشابه خط خودتان به واتس آپ شماره 9006 693 0912 درخواست دهید

مشخصات درخواست کننده
لیست شماره های درخواستی
0917 1 001036
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۹,۳۵۰,۱۳۰ تومان
0992 1 001036
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001067
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۹,۳۵۰,۱۳۰ تومان
0992 1 001067
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001089
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۹,۳۵۰,۱۳۰ تومان
0992 1 001089
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001146
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۹,۲۹۰,۲۷۴ تومان
0992 1 001146
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۵۲۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001163
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۹,۲۹۰,۲۷۴ تومان
0992 1 001163
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۵۲۰,۰۰۰ تومان
0917 1 001186
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۹,۲۹۰,۲۷۴ تومان
0992 1 001186
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001262
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۲,۱۵۸,۶۹۱ تومان
0991 1 001262
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و26 دقیقه قبل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
0912 1 001284
سیمکارت دائمی
کارکرده
2 روز و23 ساعت قبل
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001284
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001297
سیمکارت دائمی
کارکرده
6 روز و18 ساعت قبل
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001297
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0937 1 001356
سیمکارت اعتباری
صفر
14 ساعت قبل
۵۲۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001356
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001358
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۷,۳۷۸,۹۴۴ تومان
0992 1 001358
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001475
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵,۸۴۶,۰۵۲ تومان
0992 1 001475
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001479
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵,۸۴۶,۰۵۲ تومان
0992 1 001479
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001489
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵,۸۴۶,۰۵۲ تومان
0992 1 001489
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001491
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۷,۸۳۵,۶۷۲ تومان
0992 1 001491
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001507
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۹,۹۶۹,۹۹۳ تومان
0992 1 001507
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001521
سیمکارت دائمی
کارکرده
53 دقیقه قبل
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001521
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001573
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵,۷۱۰,۱۰۶ تومان
0992 1 001573
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0917 1 001604
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۹,۹۶۹,۹۹۳ تومان
0992 1 001604
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0912 1 001629
سیمکارت دائمی
کارکرده
6 روز و18 ساعت قبل
۲۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001629
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0921 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۸۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۸۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۸۰,۰۰۰ تومان
0913 5 003578
سیمکارت دائمی
صفر
30 دقیقه قبل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
0919 5 003578
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۷۲۵,۰۰۰ تومان
0910 6 003654
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۷۰۲,۴۰۷ تومان
0911 6 003654
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت قبل
۵۵۰,۰۰۰ تومان
0903 4 004008
سیمکارت دائمی
صفر
30 دقیقه قبل
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0930 4 004008
سیمکارت دائمی
صفر
30 دقیقه قبل
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 1 004339
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۹,۳۳۷,۰۰۰ تومان
0919 1 004339
سیمکارت اعتباری
صفر
20 دقیقه قبل
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0921 1 004626
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و26 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 1 004626
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و26 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0912 1 005450
سیمکارت دائمی
کارکرده
6 روز و18 ساعت قبل
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0919 1 005450
سیمکارت اعتباری
صفر
20 دقیقه قبل
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005853
سیمکارت اعتباری
صفر
1 روز و11 ساعت قبل
۵۷۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005853
سیمکارت دائمی
صفر
30 دقیقه قبل
۴۰۰,۰۰۰ تومان
0912 2 005953
سیمکارت دائمی
در حد صفر
30 دقیقه قبل
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0921 2 005953
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و26 دقیقه قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0919 1 006962
سیمکارت اعتباری
صفر
20 دقیقه قبل
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0991 1 006962
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و26 دقیقه قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0910 3 010236
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۳۸۹,۰۰۰ تومان
0916 3 010236
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴۸۵,۸۹۶ تومان
0911 7 022288
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۴۹۵,۸۲۸ تومان
0916 7 022288
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۲۰۱,۱۱۱ تومان
0911 7 024477
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۲۱۱,۸۹۱ تومان
0916 7 024477
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۵۶,۲۲۴ تومان
0919 4 030917
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و30 دقیقه قبل
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030917
سیمکارت اعتباری
صفر
8 روز و23 ساعت قبل
۲۸۵,۰۰۰ تومان
0916 5 031771
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۵۶,۲۲۴ تومان
0917 5 031771
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۲۵۵,۰۰۰ تومان
0916 5 032882
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۳۶,۲۸۷ تومان
0917 5 032882
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱۹۵,۰۰۰ تومان
0910 7 040665
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۳۵۵,۰۰۰ تومان
0991 7 040665
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0910 7 040678
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۳۵۵,۰۰۰ تومان
0991 7 040678
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0990 4 040769
سیمکارت اعتباری
صفر
9 روز و10 ساعت قبل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
0991 4 040769
سیمکارت اعتباری
صفر
20 دقیقه قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 050847
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت قبل
۷۹۰,۰۰۰ تومان
0990 5 050847
سیمکارت اعتباری
صفر
20 دقیقه قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0912 3 056579
سیمکارت دائمی
کارکرده
8 روز و23 ساعت قبل
۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0915 3 056579
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵۰۹,۱۷۷ تومان
0917 6 061808
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و30 دقیقه قبل
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0919 6 061808
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و30 دقیقه قبل
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 4 071010
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت قبل
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
0916 4 071010
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۲,۵۰۰,۴۹۹ تومان
0916 6 071365
سیمکارت دائمی
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۳۸۹,۲۶۸ تومان
0990 6 071365
سیمکارت اعتباری
صفر
30 دقیقه قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0919 2 074474
سیمکارت اعتباری
صفر
1 ساعت و30 دقیقه قبل
۸۰۰,۰۰۰ تومان
0991 2 074474
سیمکارت دائمی
صفر
4 روز و22 ساعت قبل
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
0913 7 082708
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱,۴۲۶,۵۴۲ تومان
0916 7 082708
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵۳۸,۴۶۰ تومان
0913 7 085708
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۱,۴۲۶,۵۴۲ تومان
0916 7 085708
سیمکارت اعتباری
صفر
6 روز و23 ساعت قبل
۵۳۸,۴۶۰ تومان
تعداد 115 نظر ثبت شده است
امتیاز کلی 4.3
79
15
8
4
9
شما چه امتیازی به "لیست همزاد" می دهید؟

۴۰ نظر
 1. 5 از 5
  Za8***@gmail.com

  دستتون دردنکنه کارم انجام شد

 2. سلام وقتتون بخیر خط من هفت شماره اخرش ۶۱۲۰۲۰۰ هستش یه شماره همزاد میخام که اخرش همین باشه ترجیحا ۰۹۱۲ هزینش مهم نیست چطور میتونم پیدا کنم؟

  پاسخ :

  سلام و وقت بخیر جهت خرید سیم کارت همزاد با پشتیبانی همراه اول تماس بگیرید راهنماییتون می کنن

 3. سلام ببخشید چندروز پیش یه لینک سیم کارت همزاد برای خرید از ایرانسل برام پیشنهاد شد که متاسفانه پاک شده الان بخوام اون سیم کارتو بخرم باید چیکارکنم لطفا راهنماییم کنید

 4. سلام من دوتا شماره همزاد میخام.که هفت شماره آخرشون .۷۵۴۹۰۹۹ باشه.یکی ایرانسل و دیگری همراه اول و هر دو مورد اعتباری باشند.ممنون

  پاسخ :

  همراه گرامی مای رند سلام، وقت بخیر. لطفا به واتس‌اپ شماره ۰۹۱۲۱۹۵۹۲۴۷ پیام دهید و یا با این سماره تماس بگیرید تا درخواست‌تان ثبت شود. با سپاس از اعتماد شما به مجموعه مای رند💛🧡

 5. سلام من سه تا شماره همزاد میخوام،لطفا میکنید راهنمایی کنید چطور درخواست بدم ، و قیمتش چقدره

  پاسخ :

  همراه گرامی مای رند سلام، وقت بخیر. لطفا با شماره پشتیبانی سایت 09121959247 تماس بگیرید. کارشناسان مای رند به طور کامل شما را راهنمایی خواهند کرد.

 6. سلام...لطفا جواب سوالمو بدید...آیا میشه شخص دیگری شماره ای دقیقا مثل شماره من داشته باشد...پیش شمارمم ۰۹۹۳...لطفا پاسخمو سریع بدید🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 7. 5 از 5
  hoo***@gmail.com

  Sl,

 8. سلام من شماره ایرانسل میخوام که شبیه خط خودم باشه ۷۹۱۹۸۹۳

  پاسخ :

  همراه عزیز مای رند سلام، وقت بخیر. شما می‌توانید در نوار جستجو در بالای سایت، خط مورد نظر خود را پیدا کنید.

 9. سلام خط من ایرانسل هم شماره خودم همراه اول میخوام ممنون میشم ۰۹۳۵۴۷۹۹۲۴۷

 10. سلام شماره موبایل همراه اول با کد 0991 شبیه شماره خودم میخوام09119298949

 11. سلام با من تماس گرفتند گفتند سیم کارتی مشابه شماره خودتان با پیش شماره ۹۱۲ اقسلطی بصورت قسط ماهیانه نه هزار تومان روی قبض میخواید و اطلاعتم رو گرفتند

 12. سلام شماره ایرانسل ۹۳۹مشابه خط همراه اول میخام ۰۹۱۶۳۹۳۰۰۸۲

 13. 5 از 5
  kei***@gmail.com

  من سه خط دائمی بایک شماره از سه اپراتور دارم چند میشه قیمتش --091269816 --093669816 --092069816 دو شماره آخر هم در هر سه یکیست.

 14. سلام بنده شماره مشابه خودم میخوام دارید؟۰۹۱۲۳۵۷۳۱۴۰

  پاسخ :

  سلام. وقت بخیر. وارد صفحه اصلی سایت مای رند شوید و در قسمت بالای سایت سیمکارت دلخواه خود را جستجو کنید

 15. سلام من شماره ایرانسل میخواستم ک هفت رقمش با شماره خودم یکی باشه چه طوری میتونم پیدا کنم

  پاسخ :

  سلام وقت بخیر. به صفحه اصلی سایت مای رند مراجعه کنید و در بالای سایت سیمکارت دلخواه خود را پیدا کنید

 16. 4 از 5
  omi***@gmail.com

  فروش ۳ شماره همزاد 09101718600 09201718600 09301718600

 17. سلام شماره همراه اول8182303** 09 رو میخواستم....ممنون

 18. سلام مشابه این خط 09181310111

 19. 5 از 5
  0039***0936

  سلام مشابه این شماره 09187540024 با سر شماره 0935 و 0937 و 0939 رو میخواستم منونم

 20. سلام،سیمکارت همراه اول، اولش ۹۱۳ و آخرش ۳۷۰۱ باشه میخوام.

 21. سلام، چطوری همزاد سیم کارتمو توی اپراتور همراه اول پیدا کنم؟؟؟

  پاسخ :

  سلام، وقت بخیر با استفاده از نوار جستجو سیم کارت که در بالای صفحه سایت قرار گرفته می‌توانید شماره مورد نظر و اپراتور مورد نظر خود را وارد کرده و درصورت وجود سیم کارت همزاد، آن را خریداری کنید.

 22. 5 از 5
  Yal***@gmail.com

  سلام شماره مشابه ۰۹۳۳۳۰۳۸۰۸۲ رو میخواستم

 23. 4 از 5
  Mah***@gmail.com

  سلام سیم کارت همراه اول اولش 0913 آخرم 3862 میخام

 24. سلام شماره مشابه ایرانسل این خط رو میخوام ۰۹۱۲۱۳۹۰۶۳۵

 25. سلام شماره مشابه ۰۹۱۸۹۸۳۸۵۴۶ میخواهم باتشکر

  پاسخ :

  سلام در قسمت جستجو متوانید دنبال سیمکارت دلخواه باشید

 26. سلام ایرانسل این شمارمو میخوام09186373738

 27. سلام ایرانسل این شمارمو میخوام : 09168710346

 28. سلام شماره ایرانسل این خطمو می خواستم۰۹۱۱۳۲۵۰۱۱۶

 29. سلام شماره 4141983رو با هر پیش کدی خریدارم

 30. باسلام سیم کارت شماره 0031602**** را خواهانم .

 31. سلام سیم کارت ایرانسل این شماره میخوام 09171499896

 32. سلام ایرانسل این خطو میخوام 09171499896

 33. سلام ایرانسل این شماره رو میخوام 09171499896

 34. 09128397913 شماره همزاد همراه اول این شماره رو میخواستم

 35. سلام 09171499896تشابه ایرانسل این خطو میخوام با تشکر

 36. 09161499896 بنده مشابه ایرانسل این خطو میخوام با تشکر

 37. با سلام شماره مانند این شماره از ایرانسل میخاستم 09163187518

 38. 5 از 5
  hel***@gmail.com

  با سلام شماره مشابه این میخواستم۰۹۱۴۷۱۹۹۸۰۱

 39. سلام مشابه این شماره رو میخوام 09179760931

 40. سلام دوستان برای شماره دلخواه مثله شماره خودتون با این شماره در تلگرام یا واتس آپ پیام دهید09128452035