رندترین
خرید سیم کارت اقساطی ! دریافت شرایط اقساط
محصول دلخواه خود را جستجو کنید
  • سیم کارت
  • تلفن ثابت
  • فروشگاه
نوع سیم کارت
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نوع رند
نوع شماره
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نوع رند
نوع کالا
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)

خرید سیم کارت مشابه خط خودتان

لیست سیم کارت های همزاد
لیست سیم کارت های همزاد
سیم کارت همزاد

سیم کارت همزاد به آن دسته از سیم کارت هایی گفته می شود که هفت رقم بعد از پیش شماره های آن یکسان باشند . سیم کارت همزاد می تواند شامل اپراتورهای مختلف تلفن همراه باشد بنابراین الزامی وجود ندارد تمامی سیم کارت های همزاد ، حتما برای یک اپراتور باشند .

به عنوان مثال شماره های پشتیبانی سایت جزء سیم کارت های همزاد محسوب شده و از سه اپراتور داخلی کشور هستند . شماره ی 09121959247 مربوط به اپراتور همراه اول ، شماره ی 09021959247 مربوط به اپراتور ایرانسل و در پایان شماره ی 09201959247 مربوط به اپراتور رایتل هستند . همانطور که در مثال بالا مشخص است ، هفت رقم بعد از پیش شماره در سیم کارت های همزاد ، دقیقا همانند یکدیگرند .

مشخصات درخواست کننده
لیست شماره های درخواستی
0912 4 000626
سیمکارت دائمی
صفر
2 ساعت و59 دقیقه قبل
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0991 4 000626
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و59 دقیقه قبل
۷۹۰,۰۰۰ تومان
0933 1 001098
سیمکارت دائمی
در حد صفر
4 روز و8 ساعت قبل
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001098
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
0912 1 001143
سیمکارت دائمی
در حد صفر
7 ساعت قبل
۲۴۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001143
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0905 1 001164
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۷۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001164
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0905 1 001179
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۷۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001179
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001232
سیمکارت اعتباری
صفر
10 ساعت قبل
۳۸۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001232
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001262
سیمکارت اعتباری
صفر
10 ساعت قبل
۳۷۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001262
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0936 1 001267
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001267
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001282
سیمکارت اعتباری
صفر
10 ساعت قبل
۳۷۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001282
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0991 1 001292
سیمکارت اعتباری
صفر
10 ساعت قبل
۳۷۰,۰۰۰ تومان
0992 1 001292
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0937 1 001356
سیمکارت اعتباری
صفر
9 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0992 1 001356
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۶۵,۰۰۰ تومان
0903 5 001360
سیمکارت اعتباری
صفر
9 ساعت قبل
۲۰۵,۰۰۰ تومان
0939 5 001360
سیمکارت اعتباری
صفر
9 ساعت قبل
۲۹۵,۰۰۰ تومان
0939 1 001370
سیمکارت اعتباری
صفر
9 ساعت قبل
۳۱۵,۰۰۰ تومان
0992 1 001370
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۹۵,۰۰۰ تومان
0938 5 002500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0939 5 002500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003420
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0992 8 003420
سیمکارت اعتباری
صفر
2 ساعت و59 دقیقه قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003470
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003480
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003490
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0921 8 003510
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0992 8 003510
سیمکارت اعتباری
صفر
6 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0991 8 003515
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
0992 8 003515
سیمکارت اعتباری
صفر
6 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0937 5 005009
سیمکارت دائمی
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0938 5 005009
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 2 005191
سیمکارت دائمی
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0921 2 005191
سیمکارت اعتباری
صفر
10 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0901 6 005600
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0933 6 005600
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005691
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005691
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005692
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005692
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۲۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005693
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005693
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۱۹۰,۰۰۰ تومان
0905 1 005699
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
0936 1 005699
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005747
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005747
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005759
سیمکارت دائمی
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 5 005759
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005767
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0992 5 005767
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
0911 5 005853
سیمکارت اعتباری
صفر
4 ساعت قبل
۵۷۰,۰۰۰ تومان
0991 5 005853
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۱۲۰,۰۰۰ تومان
0902 5 006500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0903 5 006500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0930 5 006500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0901 5 007500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0902 5 007500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0911 5 007854
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0913 5 007854
سیمکارت دائمی
صفر
8 ساعت قبل
۵۳۰,۰۰۰ تومان
0903 5 008067
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۹۰,۰۰۰ تومان
0911 5 008067
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0903 5 008069
سیمکارت اعتباری
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۹۰,۰۰۰ تومان
0911 5 008069
سیمکارت اعتباری
صفر
5 ساعت قبل
بالاترین پیشنهاد
0933 5 008500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0936 5 008500
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0933 9 009004
سیمکارت دائمی
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0936 9 009004
سیمکارت دائمی
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0912 1 010467
سیمکارت دائمی
کارکرده
8 ساعت قبل
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
0991 1 010467
سیمکارت دائمی
صفر
2 روز و10 ساعت قبل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
0912 1 011822
سیمکارت دائمی
در حد صفر
19 ساعت قبل
۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
0991 1 011822
سیمکارت اعتباری
صفر
11 ساعت قبل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
0936 4 030135
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030135
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۱۸۰,۰۰۰ تومان
0939 4 030154
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۴۵۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030154
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0936 4 030349
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030349
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۳۵,۰۰۰ تومان
0936 4 030389
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030389
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0936 4 030459
سیمکارت اعتباری
صفر
13 ساعت قبل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
0992 4 030459
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
0903 4 030465
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۲۱۵,۰۰۰ تومان
0992 4 030465
سیمکارت اعتباری
صفر
16 ساعت قبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد 114 نظر ثبت شده است
امتیاز کلی 4.3
78
15
8
4
9
شما چه امتیازی به "لیست همزاد" می دهید؟
رندترین
رندترین