خرید سیم کارت اقساطی ! دریافت شرایط اقساط
محصول دلخواه خود را جستجو کنید
  • سیم کارت
  • تلفن ثابت
  • فروشگاه
نوع سیم کارت
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نوع شماره
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نوع کالا
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
1400/6/28 14:45 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
metrosim
0912 - - - 6981
0912 - - - 0931 1400/6/25 12:19 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
imanhamrah
0936 - - - 3600
1400/6/24 11:12 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
tapsim
0912 - - - 5515
0910 - - - 7626 1400/6/18 13:25 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
tapsim
0912 - - - 5515
0912 - - - 9794 1400/6/17 13:39 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
plpl
0902 - - - 9247
0912 - - - 0786 1400/6/17 01:16 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد
imanhamrah
0936 - - - 3600
1400/6/16 13:50 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
imanhamrah
0936 - - - 3600
0912 - - - 1408 1400/6/16 11:16 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
sinacelll
0921 - - - 5855
0938 - - - 8070 1400/6/15 10:40 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
tapsim
0912 - - - 5515
0935 - - - 3219 1400/6/14 19:46 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
shikshop
0935 - - - 5040
0919 - - - 5874 1400/6/13 16:06 راضی قیمت مناسب simkartcenter
0912 - - - 2080
0910 - - - 1352 1400/6/10 12:45 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
ermiyamobile
0912 - - - 3322
0915 - - - 1994 1400/6/9 10:48 کاملا ناراضی مغایرت قیمت mobile.pasargd7161
0935 - - - 8585
0937 - - - 9151 1400/6/8 22:16 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
vip-line
0912 - - - 2999
0919 - - - 0030 1400/6/7 17:44 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده shikshop
0935 - - - 5040
  صفحه 1 از 27  صفحه بعد