خرید سیم کارت اقساطی ! دریافت شرایط اقساط
محصول دلخواه خود را جستجو کنید
  • سیم کارت
  • تلفن ثابت
  • فروشگاه
نوع سیم کارت
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نوع رند
نوع شماره
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
نوع رند
نوع کالا
وضعیت
محدوده قیمت (تومان)
لیست خدمات

خرید سیم کارت

خرید اقساطی سیم کارت

تخفیف دارها

راهنمای خرید

نظرات مشتریان
فروشنده تاریخ عنوان امتیازات
sinacelll
0921 - - - 5855
1400/1/29 11:02 کاملا راضی رفتار ��وب فروشنده
rondane
0912 - - - 4902
1400/1/28 00:12 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
tehransim
0912 - - - 2792
1400/1/25 09:33 ناراضی مغایرت قیمت
tehransim
0912 - - - 2792
1400/1/25 09:33 ناراضی سایر موارد
tapsim
0912 - - - 5515
1400/1/24 14:22 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
tapsim
0912 - - - 5515
1400/1/24 14:22 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
shikshop
0935 - - - 5040
1400/1/23 17:50 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
tehransim
0912 - - - 2792
1400/1/23 17:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
tapsim
0912 - - - 5515
1400/1/19 01:41 راضی سایر موارد
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب
avasim
0912 - - - 9404
1400/1/18 18:05 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
tehransim
0912 - - - 2792
1400/1/15 08:41 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
metrosim
pish - - - n1174@yahoo.com
1400/1/12 16:06 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
simaval
0912 - - - 5858
1400/1/11 10:57 راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
simaval
0912 - - - 5858
1400/1/11 10:57 راضی سایر موارد
metrosim
pish - - - n1174@yahoo.com
1400/1/10 22:24 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب