شهر سیم

خرید سیم کارت از مای رند

انتخاب و خرید سیم کارت (چه رند و چه معمولی) دغدغه بسیاری از افراد است. به کمک مای رند می‌توانید به لیستی بی انتها از انواع سیمکارت‌های اعتباری و دائمی از اپراتورهای مختلف همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا دسترسی داشته باشید و با انتخاب شماره موردنظر، از فروشنده رسمی آن خریداری کنید.

انتخاب سیم کارت رند یا معمولی، به نیازها و سلیقه شما بستگی دارد. اگر به دنبال سیم کارتی خاص و به یاد ماندنی هستید، سیم کارت رند می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. اما اگر به دنبال سیم کارتی ارزان هستید، سیم کارت معمولی انتخابی منطقی خواهد بود.

سیم کارت های رند

0911 88000 96 همراه اول اعتباری صفر ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0905 980 20 20 ایرانسل دائمی صفر ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0902 740 10 10 ایرانسل دائمی صفر ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0905 780 30 30 ایرانسل دائمی صفر ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0935 589 1000 ایرانسل دائمی صفر ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0935 458 7777 ایرانسل دائمی صفر ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0901 171 71 71 ایرانسل دائمی صفر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 200 81 71 همراه اول دائمی صفر ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 484 4000 همراه اول اعتباری صفر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0919 53333 50 همراه اول اعتباری صفر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0935 600 2000 ایرانسل دائمی صفر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 971 71 71 همراه اول اعتباری صفر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 751 51 51 همراه اول اعتباری صفر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 85 1111 6 همراه اول اعتباری صفر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
09399999 242 ایرانسل دائمی صفر ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0939 45000 44 ایرانسل دائمی صفر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0939 42000 11 ایرانسل دائمی صفر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0936 440 5000 ایرانسل دائمی صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0938 6600 700 ایرانسل دائمی صفر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0937 4400 100 ایرانسل دائمی صفر ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 50 8000 7 همراه اول اعتباری صفر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
093 94 90 60 60 ایرانسل دائمی صفر ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0933 262 2000 ایرانسل دائمی صفر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 8 4 5 6 7 8 9 همراه اول اعتباری صفر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 890000 6 همراه اول اعتباری صفر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 91111 40 همراه اول اعتباری صفر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 88 5 4 3 2 1 همراه اول اعتباری صفر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0919 38888 60 همراه اول اعتباری صفر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 470 10 10 همراه اول اعتباری صفر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
093 55555 600 ایرانسل اعتباری صفر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0901111 00 37 ایرانسل اعتباری صفر ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0935 232 32 32 ایرانسل دائمی صفر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 42222 10 همراه اول اعتباری صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 171 83 83 همراه اول اعتباری صفر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0903 533 23 23 ایرانسل اعتباری صفر ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 402 1000 همراه اول اعتباری صفر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 404 4000 همراه اول اعتباری صفر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0911 8000 700 همراه اول اعتباری صفر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
093 69 69 59 59 ایرانسل اعتباری صفر ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0935 531 30 30 ایرانسل دائمی صفر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس

سیم کارت های جدید

0913 15 75 537 همراه اول دائمی فروش فوری ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0912 60 40 811 همراه اول دائمی فروش فوری ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0912 7500 774 همراه اول دائمی فروش فوری ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
02122633371 همراه اول دائمی فروش فوری ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
02133675488 همراه اول دائمی فروش فوری ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
02122228715 همراه اول دائمی فروش فوری ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس
0910 887 78 78 همراه اول اعتباری صفر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 59 1111 6 همراه اول اعتباری صفر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 82 1111 6 همراه اول اعتباری صفر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0910 91111 40 همراه اول اعتباری صفر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0910 91111 20 همراه اول اعتباری صفر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0902 180 1000 ایرانسل دائمی صفر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0910 484 4000 همراه اول اعتباری صفر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 408 10 10 همراه اول اعتباری صفر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 200 53 88 همراه اول دائمی صفر ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0910 87777 54 همراه اول اعتباری صفر ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0936 440 5000 ایرانسل دائمی صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0936 330 9000 ایرانسل دائمی صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 42222 10 همراه اول اعتباری صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0936 330 7000 ایرانسل دائمی صفر ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 80 4000 5 همراه اول اعتباری صفر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 60 5000 7 همراه اول اعتباری صفر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0910 171 83 83 همراه اول اعتباری صفر ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 2005 402 همراه اول دائمی صفر ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0936 220 7000 ایرانسل دائمی صفر ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0902 3333 912 ایرانسل دائمی صفر ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 50 7000 9 همراه اول اعتباری صفر ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0933 463 3000 ایرانسل دائمی صفر ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0910 171 63 63 همراه اول اعتباری صفر ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین
0911 88000 96 همراه اول اعتباری صفر ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو آنلاین

داشتن شماره تماسی رند همیشه در بازار تجارت و ارتباطات دارای ارزش خاصی بوده است. شماره‌هایی که به سادگی در حافظه مخاطبان نهادینه می‌شوند همیشه دارای اولویت و ارجحیت خاصی هستند و باعث می‌شوند هر فردی با یکبار دیدن آن را به خاطر سپارد و به یاد داشته باشد.

علاوه بر این راحتی شماره رند جذابیت خاصی نیز دارد که مخاطب را نا خود آگاه جذب می‌کند. خرید سیم کارت شماره رند به دلیل تناسب و توالی اعدادی که دارند از نظر روانی نیز حس ارزشمندی القا می‌کنند و این حس را به مخاطب می‌دهند که قطعا فرد یا نهاد صاحب این شماره ارزشمند است.

همچنین افراد نا خود آگاه به شماره‌های رند اعتماد بیشتری نیز دارد، شماره‌های رند به دلیل نادر بودن و کمیابی حس ارزش و اعتماد بیشتری به مخاطبان خود القا می‌کنند و مخصوصا در حوزه تجارت ارزش شماره‌های رند بسیار بالا است زیرا که این ویژگی نه تنها به ارتقای فرآیندهای ارتباطی کمک می‌کند بلکه به تسریع فرآیندهای تصمیم‌گیری و تحقق اهداف کمک می‌کند.

در کنار آن شماره‌های رند به دلیل سهولت در به خاطر سپردن می‌توانند در تبلیغات و بازاریابی بسیار موثر باشند. درج شماره رند در آگهی‌ها، تراکت‌ها، بنرهای تبلیغاتی و غیره به مخاطب کمک می‌کند تا به راحتی با شما تماس بگیرد. این موضوع، به افزایش تعداد مشتریان و رونق کسب و کار شما کمک خواهد کرد.