وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0913 - - - 5601 1401/11/20 23:22 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0936 - - - 2861 1401/11/17 16:29 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0936 - - - 2861 1401/11/16 10:08 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0903 - - - 6852 1401/11/11 15:56 راضی سایر موارد
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب

0921 - - - 5855
0912 - - - 6310 1401/11/11 15:55 راضی سایر موارد
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
پشتیبانی مناسب

0921 - - - 5855
0919 - - - 3398 1401/11/4 13:22 کاملا ناراضی برخورد نامناسب فروشنده
0912 - - - 1741
0918 - - - 2130 1401/10/28 14:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0913 - - - 7903
0916 - - - 7398 1401/10/4 15:12 ناراضی تاخیر در تحویل
برخورد نامناسب فروشنده

0912 - - - 5515
0936 - - - 2737 1401/9/30 20:43 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0911 - - - 0040
0991 - - - 7893 1401/9/22 18:07 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0912 - - - 8410
0913 - - - 2679 1401/9/14 19:38 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
0919 - - - 6612
0902 - - - 1077 1401/9/5 14:33 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 2110
0919 - - - 2823 1401/9/5 09:06 کاملا ناراضی سایر موارد
0912 - - - 5515
0920 - - - 6621 1401/7/28 15:45 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
قیمت مناسب

0921 - - - 5855
0918 - - - 7717 1401/7/14 19:47 راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
پشتیبانی مناسب

0912 - - - 0912
صفحه قبل  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  صفحه بعد