وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0902 - - - 3247 1402/1/14 13:34 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0911 - - - 4674 1402/1/14 11:57 راضی رفتار خوب فروشنده
پشتیبانی مناسب
shadmehr_hamrah
0912 - - - 3322
0914 - - - 6940 1402/1/10 17:50 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0913 - - - 1914 1402/1/9 16:23 کاملا ناراضی سایر موارد
0920 - - - 6206
0910 - - - 5158 1401/12/21 18:05 کاملا راضی سایر موارد
0935 - - - 5040
0912 - - - 7121 1401/12/17 22:20 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
0935 - - - 5040
0921 - - - 4121 1401/12/11 01:55 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0913 - - - 8839 1401/12/10 16:01 راضی رفتار خوب فروشنده
0919 - - - 6612
0916 - - - 7337 1401/12/9 01:48 راضی سایر موارد
0912 - - - 0912
0936 - - - 9939 1401/12/4 21:50 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0935 - - - 5040
0921 - - - 4121 1401/12/4 12:53 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0913 - - - 3100 1401/11/24 12:09 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0910 - - - 7155 1401/11/23 12:08 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 0000
0901 - - - 2025 1401/11/23 09:18 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
قیمت مناسب

0935 - - - 5040
0990 - - - 9300 1401/11/22 13:35 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0919 - - - 6612
صفحه قبل  1  2  3  4  5  6  7  8  ...  صفحه بعد