وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم
نظرات مشتریان
خریدار تاریخ عنوان امتیازات فروشنده
0910 - - - 3945 1402/4/2 11:37 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0919 - - - 6612
0990 - - - 4079 1402/4/1 15:46 کاملا ناراضی سایر موارد
0912 - - - 1741
0912 - - - 2807 1402/3/31 12:49 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 1350
0916 - - - 3882 1402/3/16 18:26 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0902 - - - 9247
0916 - - - 4608 1402/3/10 15:56 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0921 - - - 5855
0993 - - - 6514 1402/2/27 01:46 کاملا راضی رفتار خوب فروشنده
0919 - - - 6612
0912 - - - 3690 1402/2/19 15:18 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0912 - - - 0912
0935 - - - 5856 1402/2/12 11:11 ناراضی تاخیر در تحویل
سایر موارد
shadmehr_hamrah
0912 - - - 3322
0939 - - - 4345 1402/2/9 18:57 کاملا ناراضی سایر موارد
0935 - - - 5040
0918 - - - 1445 1402/2/6 22:58 راضی رفتار خوب فروشنده
0921 - - - 5855
0901 - - - 2359 1402/2/4 00:24 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
سایر موارد

0921 - - - 5855
0913 - - - 3661 1402/2/2 07:48 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0917 - - - 2606
0913 - - - 3661 1402/2/2 07:45 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب
سایر موارد

0917 - - - 2606
0912 - - - 2161 1402/1/25 11:43 کاملا راضی پشتیبانی مناسب
رفتار خوب فروشنده
وقت شناسی در تحویل
قیمت مناسب

0912 - - - 2792
0915 - - - 4363 1402/1/19 23:58 کاملا راضی سایر موارد
0935 - - - 5040
صفحه قبل  1  2  3  4  5  6  7  ...  صفحه بعد