وب سایت مای رند - مرکز خرید و فروش سیم کارت
ثبت نام ورود
خرید سیم کارت رند از شهر سیم
بلاگ | سیم کارت

آیا می دانید میزان سهم هر اپراتور از بازار چقدر است؟

انتشار ۱۴۰۰/۳/۲۰ . بروز رسانی ۱۴۰۰/۳/۲۰ ۱۶:۴۰ . ۱۶۵۷ بازدید

گزارشات به دست آمده از سیم کارت های فعال و واگذار شده  در سال 1395 - 1394 : بررسی های فنی اقتصادی انجام شده نشان می دهد در سال 1395 ، 72،897،183 سیم کارت غیر فعال می باشد. جالب است بدانید سیم کارت های واگذار شده در کشور  درسال ،1394 رشد ، 0.1 درصدی داشته است . در سال 1395 ، 150 میلیون 578 هزار 202  ( 150،578،202 ) سیم کارت واگذار  شده است. ولی مشترکان فعال حدود 2.1 درصد افزایش رشد داشته اند. در سال 1399 در ایام کرونایی میزان سهم هر اپراتور از بازار تغییر چشم گیری کرده است.

 

آیا می دانید میزان سهم هر اپراتور از بازار چقدر است؟

 

طبق گزارش به دست آمده از میزان سهم هر اپراتور از بازار :در سال 1395 ، 77،681،019 (77 میلیون 681 هزار 19) سیم کارت  فعال در کل کشور وجود دارد. این در حالی است که ضریب نفوذ 97/48  درصد گزارش شده است. همچنین در سال   1394، 96/58 درصد براورد شده است.                                                                                                    

آمار سیم کارت های مشترکین فعال هر اپراتور  در سال 1399 - 1398

 

آمار سیم کارت های مشترکین فعال هر اپراتور  در سال 1399 - 1398

طبق آمار به دست آمده اپراتور همراه اول در سال 1398 ، 62 میلیون 794 هزار 728  (62.794.728) مشترکین فعال دارد. همچنین درسال 1399 این آمار به 68 میلیون 175 هزار 656 (68.175.656) کاربر فعال رسید. . می توان گفت  اینترنت رایگان همراه اول یکی از امکانات و خدمات اولین اپراتور بزرگ کشور است.  

   طبق آمار به دست آمده دومین اپراتور بزرگ کشور ایرانسل در سال 1398 ، 51 میلیون 141 هزار 429 (51.141.429) مشترکین فعال دارد. همچنین درسال 1399 این آمار به 55میلیون 297 هزار618 (55.297.618) کاربر فعال رسید.    

طبق آمار به دست آمده اپراتور رایتل در سال 1398 ، 4 میلیون 111 هزار 462 (4.111.677) مشترکین فعال دارد. همچنین درسال 1399 این آمار به 4میلیون 151 هزار677 (4.151.677) کاربر فعال رسید .

آمار سیم کارت های مشترکین فعال هر اپراتور  در سال 1399

 

 سهم اپراتور همراه اول در بازار در سال 1395

در این بخش از میزان سهم هر اپراتور از بازار  قصد داریم میزان سهم اولین اپراتور بزرگ کشور را بررسی کنیم.ضرایب نفوذ اولین اپراتور بزرگ کشور همراه اول در مقایسه سال 1394، 4.02 درصد گزارش شده است

همراه اول اولین اپراتور بزرگ کشور  44،643،843 (44 میلیون 843 هزار  843 ) مشترکین فعال  در سال  1395داشت. ضرایب نفوذ اپراتور همراه اول 0.2 و56 درصد می باشد .و چیزی حدود 57 درصد ارتباطات کشور از سیم کارت همراه اول  در سال 1395 می باشد. جالب است بدانید جدیدترین آمار از تعداد سیم کارت های فعال اپراتورهای کشور ارائه گردید.                                                                                

 

سهم اپراتور ایرانسل در بازار در سال 1395

در این بخش از میزان سهم هر اپراتور از بازار  قصد داریم میزان سهم دومین اپراتور بزرگ کشور را بررسی کنیم. جالب است بدانید اپراتور ایرانسل 2.72 درصد در 1395 ضرایب نفوذ داشته است.  

ایرانسل دومین اپراتور بزرگ کشور  30،953،245 ( 30 میلیون 953 هزار 245 ) کاربر فعال  در سال 1395 داشت. و ضرایب نفوذ اپراتور ایرانسل 38/84 درصد می باشد و چیزی حدود 40 درصد ارتباطات کشور ایرانسل است.  

سهم اپراتور رایتل در بازار  در سال 1395

در این بخش از میزان سهم هر اپراتور از بازار  میزان سهم سومین اپراتور کشور را بررسی می کنیم. ضرایب نفوذ سومین اپراتور 1 درصد گزارش شده است.

رایتل سومین اپراتور بزرگ کشور 2،177،187 (2 میلیون 177 هزار 187 ) مشترکین فعال   در سال 1395داشت. همچنین ضرایب نفوذ  اپراتور رایتل 2/73 درصد گزارش شده است. و چیزی قالب بر 3 درصد در بازار ارتباطات کشوری سهم داشت.

 

سهم اپراتور رایتل در بازار  در سال 1395

 

مقایسه آمار ضرایب نفوذ گوشی همراه در سال 1395 - 1394

طبق گزارشات به دست آمده  سهم هر اپراتور از بازار در مقایسه آمار مشترکین فعال تلفن همراه 9.4 درصد افزایش داشته است.

همچنین ضرایب نفوذ گوشی همراه چیزی حدود 89.82 درصد در 1395 می باشد. در سال 1394 این ضرایب به 97.48درصد رسید و طبق گزارشات به دست آمده درسال1395 ضرایب مشابه سال1394 بوده است.

 

میزان سهم هر اپراتور از بازار کشور در سال 1395 - 1394

بررسی میزان سهم هر اپراتور از بازار  تا خرداد 1395 که توسط معاونت برنامه ریزی تهیه گردید اپراتور ایرانسل 40 درصد سهم ارتباطات ایرانسلی را در کشور دارد. و توانست دومین اپراتور کشور شود.

اولین اپراتور بزرگ کشور در سال جاری حدود 58 درصد سهم ارتباطات همراه اولی در کشور داشت. و یک درصد افت داشته است.

رایتل سومین اپراتور کشور  یک درصد افت همراه اول را در سال 1395 از آن خودش کرد.  

جالب است بدانید اپراتور ایرلنسل  درسال1395، 53.72 درصد از خطوط غیر فعال کشور را داشت. همچنین اولین اپراتور کشور 41و41 درصد خطوط غیر فعال در سال 1395 گزارش شد. رایتل هم چیزی حدود 0.64 درصد خطور غیر فعال را در اختیار دارد. و دیگر خطوط غیر فعال برای سایر  سیم کارت های اپراتور ها می باشد.

 

میزان سهم هر اپراتور از بازار کشور در سال 1399 - 1398

طبق گزارشات به دست آمده از جدیدترین آمار ارتباطات  در سال1399 فاکتور های به دست ما رسید که تعداد مشترکین یا به بیانی بهتر سیم کارت های فعال با مقایسه بروزترین آمار منتشر شده و مقایسه با سال های 1398 می توان میزان رشد و افت را تشخیص داد.و مورد بررسی قرار گرفت.  در سال 1399 نسبت به سال 1398 میزان سهم هر اپراتور از بازار اینگونه می باشد.

میزان سهم اپراتور همراه اول از بازار در سال1398، 53.188 درصد بوده است همچنین میزان سهم بازار درسال1399 ، 53.419  درصد می باشد همچنین درصد تغییر سهم بازار در یک ساله 0.231 درصد گزارش شده است.

ایرانسل  دومین  اپراتور میزان سهم بازار در سال1398 ، 43.318 درصد بوده است همچنین درصد سهم بازار درسال1399، 43.328 درصدمی باشد درصد تغییر سهم بازار در یک ساله 0.01درصد گزارش شده است.

اپراتور رایتل  میزان سهم بازار در سال1398، 3.482 درصدبوده است همچنین میزان سهم بازار درسال1399 ،3.253 درصد می باشد درصد تغییر سهم بازار در یک ساله منفی0.229درصد گزارش شده است.

 

اپراتوردرصد سهم بازار در پاییز 1398درصد سهم بازار در پاییز سال 1399درصد تغییر سهم بازار یک ساله
همراه اول53.18853.4190.231
ایرانسل43.31843.3280.01
رایتل3.4823.2530.229-

 

میزان سهم مشترکین جدید هر اپراتور از بازار در سال 1399  

طبق گزارشات به دست آمده میزان سهم هر اپراتور از بازار کشور در سال 1399 اپراتور همراه اول موفق شده است 5 میلیون 380 هزار 928 (5.380.928) کاربر فعال جدید به دست آورده است. و این یک موفقیت مهم برای اولین اپراتور بزرگ کشور ثبت خواهد شد.

در یک سال جاری دومین اپراتور بزرگ کشور موفق شده است 4 میلیون 156هزار 189 (4.156.189) مشترک فعال جدید به دست آورده است. و این یک موفقیت مهم برای دومین اپراتور بزرگ کشور ثبت خواهد شد.

جالب است بدانید متاسفانه  سومین اپراتور کشور رایتل 40 هزار 215 (40.215) مشترک را از دست داده است. اپراتور رایتل در یک سال گذشته افت نسبتا شدیدی داشته است. اما دو اپراتور بزرگ کشور همراه اول و ایرانسل توانستند در بازار سهم بیشتری را کسب کند. و کاربران جدیدی را با امکانات فوق العاده جذب نمایید.

اولین اپراتور بزرگ کشور  در سال 1399 توانست با 0.231 درصد در بازار رقابتی پیروز شود و سهم بیشتری در بازار داشته باشد. همچنین ایرانسل دومین اپراتور بزرگ کشور توانست 0.01 درصد رشد را تجربه کند.  

چرا 176 میلیون خط تلفن  در سال 1398 واگذار شده است؟

طبق آخرین گزارش به دست آمده در سال1398، 85 میلیون سیم کارت دائمی و اعتباری واگذار شده است و 60 میلیون سیم کارت فعال می باشند . به طور کلی  جمع خط های واگذار شده دومین اپراتور کشور ایرانسل 81 میلیون سیم کارت بوده است. و همچنین 50 میلیون سیم کارت فعال در سال1398 گزارش شد.

سومین اپراتور کشور 9 میلیون و 500 سیم کارت واگذار داشت و 5 میلیون مشترک فعال در سال1395 گزارش شد جالب است بدانید نیمی از خط های رایتل فروخته شده غیر فعال می باشند.

آیا می دانستید مجموع خط های دائمی و اعتباری واگذار شده 176 میلیون سیم کارت با 115 کاربر فعال که ضرایب نفوذ تلفن را 139.55 در سال1398 گزارش شده است.

 

چرا 176 میلیون خط تلفن  در سال 1398 واگذار شده است؟

 

ضرایب نفوذ اپراتور های کشور درسال1398

اپراتور همراه اول با ضریب نفوذ  (73.17) درصد در رتبه نخست در سال 1398 قرار گرفت. دومین اپراتور کشور ایرانسل با (60) درصد در رتبه دوم قرار گرفت همچنین اپراتور رایتل با (6) درصد در رتبه سوم در سال1398 قرار گرفت.

 میزان سهم هر اپراتور از بازار به همین صورت بین سه اپراتور در سال1398 متفاوت است. اولین اپراتور  بزرگ کشور همراه اول با 52 درصد بیشترین رشد را داشته است. دومین اپراتور  بزرگ کشور ایرانسل با 43درصد  رشد بالایی را داشته است. سومین اپراتور کشور همراه اول با 5 درصد سهم رشد در بازار را داشته است.

جالب است بدانید اپراتور همراه اول 20 میلیون سیم کات دائمی فعال دارد اپراتور ایرانسل 3.5 میلیون سیم کارت  دارد که در مقایسه با همراه اول عددکوچکی است. اپراتور رایتل 140 هزار کاربر دارد.

ضرایب نفوذ اپراتور های کشور درسال1398

 

تعداد مشترکین همراه اول در سال های 1398 – 1397 - 1396 چقدر است؟

طبق آخرین نتایج به دست آمده در سال 1398 بیش از 118 میلیون و ضریب نفوذ 142 درصد رسیده است. جالب است بدانید اگر ضریب نفوذ بیش از 100 درصد باشد یعنی تعداد سیم کارت ها از جمعیت ایران بیشتر است. در ایران کمتر کسی است که یک سیم کارت ارزان را هم نداشته باشد. در سال 1395 ، 82 میلیون 902 هزار 978 (82.902.978) مشترک سیم کارت داشته اند. و در سال 1396 تعداد کاربران به 88 میلیون 341 هزار 723 (88.341.723)  رسیده است همچنین درسال1397 ، 93 میلیون 36 هزار 586 (93.036.586) مشترک رسیده بود.

همچنین ضریب نفوذ  اپراتور همراه اول در سال 1395 ، 104.04 درصدی و در سال 1396 ، 110.53 همچنین در سال ، 113.34  رسیده بود.

آخرین آمار به دست آمده درسال1398 ، 100 میلیون بالاتر رفت و به 118 میلیون 25 هزار 452 (118.025.456) کاربر  رسید. همچنین ضریب نفود به 142 .07 درصد افزایش پیدا کرد.

درسال1398 ، 62 میلیون 723 هزار 277 (62.723.277) مشترک همراه اول گزارش شد. که اپراتور همراه اول 53.14 درصد بوده است.  

تعداد مشترکین همراه اول در سال های 1398 – 1397 - 1396 چقدر است؟


 

تعداد مشترکین ایرانسل در سال 1399 چقدر است؟

بیماری کویت19 در سال1399 باعث شد تقاضای مردم برای خرید سیم کارت و مصرف دیتا بالا برود و میزان سهم هر اپراتور از بازار تغییر کند.آموزش مجازی مدارس و دانشگاه ها و دیگر مراکز ، جلسات سازمان ها و نهاد ها ، شرکت های کوچک و بزرگ و.... در دوران خانه نشینی تقاضای اپراتور ها بالا رفت.

درحالی که دومین اپراتور بزرگ کشور در سال1399، 0.186 درصد افزایش رشد داشته است . و این رشد بخاطر خدمات و امکانات ویژه ایرانسل در دوران کرونایی بوده است . یکی از خدمات دومین اپراتور بزرگ کشور اینترنت رایگان ایرانسل بوده است.

در این هنگام طبق گزارشات به دست امده دومین اپراتور بزرگ کشور رشد بالای داشته است. همچنین متاسفانه اپراتور های همراه اول و رایتل در سال کرونایی 1399 کاهش رشد داشته اند.

اپراتور ایرانسل 42.717 درصد در سه ماه اول سال 1399 رشد داشته است همچنین در سه ماه بعدی 42.903 درصد افزایش یافت. در این میان همراه اول در چهار ماه اول سال1399، 53.717 درصد و در چهار ماه بعدی سال 1399، 53.659 درصد کاهش یافت. رایتل در چهار ماه اول سال 1399، 3.565 درصد و در چهار ماه بعدی سال 1399 3.436 درصد کاهش یافت.

اپراتور همراه اول درسال1399 ، 0.058 درصد کاهش داشته است. همچنین رایتل در سال 1399 ، 0.129 درصد کاهش داشت.  

 

تعداد مشترکین ایرانسل در سال 1399 چقدر است؟

 

تعداد مشترکین رایتل در سال 1399 و 1400  چقدر است؟

طبق گزارش های به دست آمده اپراتور رایتل در سال 1399 ،184.0 درصد در بازار موبایل رشد داشته است. روند رشد اپراتور رایتل از زمستان سال1399 تا بهار1400 ادامه داشته است و تعداد مشترکین این اپراتور بالا رفته است. یکی از دلایل رشد اپراتور رایتل طرح مکالمه درون شبکه و اینترنت رایگان رایتل ،همچنین بسته های پر سرعت رایتل می باشد.  

 

تعداد 0 نظر ثبت شده است
امتیاز کلی
0
0
0
0
0
شما چه امتیازی به "این مطلب" می دهید؟

اولین نفری باشید که نظر میدهید.
x
مای رند
قیمت گذاری سیم کارت
ثبت درخواست